2020-04-22 Svenska Kardiovaskulära Vårmötet 2020

2020-04-22 – 2020-04-24

Kontakt med arrangören: Klicka på bannern ovan.
Plats:www.malmo-live-konferens

Utställarservice

Din monterplats innehåller endast golvyta. Tänk på att beställa euttag och annan inredning såsom matta, möbler, väggar, belysning mm, till din monterplats.
Du kan beställa i vår webshop online (klicka på röd knapp). Här visas både bilder och priser på vårt uthyrningssortiment.
 
Vi har också egen produktion och kan hjälpa dig med skyltar, banners, ramspända dukar
eller andra grafiska produkter, kontakta oss per mail för mer info och priser.
 
Sista datum för beställning innan förhöjd avgift är 2 april
 
Kontaktperson för Mäss-Service: Lena Rosén Persson.lena@mass-service.se
Telefon 040-30 67 20 växel, 040-642 99 00 direkt
 
Max höjd för byggnation är 2,5m.
 
Gods: Leveranser, upphämtningar och förvaring av tomgods
På Malmö Live finns ingen truck för lossning och lastning. De utställare som är i behov av detta kan istället lämna och hämta sitt gods på Malmö Mäss-Service lager för vidaretransport till Malmö Live.
Likadant gäller för de som behöver leverera och hämta upp material utanför de officiella tider
som Malmö Live kan ta emot.
Behövs utrymme för att förvara tomgods måste även detta beställas via Mäss-Service.
Vi återkommer med exakta tider samt beställningsblankett med priser för ovan tjänster.