2020-11-11 Eco Life Scandinavia / Nordic Organic Food Fair 2020 – INSTÄLLT

2020-11-11 – 2020-11-12

Kontakt med arrangören, klicka på logotyper ovan.
Plats: MalmöMässan i Malmö www.malmomassan.se

Utställarservice

Här kan du beställa utrustning utöver vad som ingår i din monter. I webshopen online kan du också se bilder på vårt sortiment. Tryck på röd knapp ovan.
Om du behöver hjälp med skyltar, banners, ramspända dukar eller annan grafisk produktion,
kontakta oss per mail för mer information och priser
Sista datum för beställning innan förhöjd avgift är 20 oktober. Vänligen beställ i god tid. Sent inkommen order kan eventuellt inte levereras.

Se exempel på en standard monter med beige, röd och mörkgrön matta.

Kontaktperson för Mäss-Service: Li Mellberg.li@mass-service.se
Telefon 040-30 67 20 växel, 040-642 99 26 direkt
 
LÄS OM REGLER OCH PRISER ANGÅENDE LOSSNING, LASTNING AV GODS SAMT TOMGODSFÖRVARING.

I de fall där speditören, som levererar godset, ber oss transportera in godset till montern eller köra ut godset från montern, kommer vi att göra det på utställarens bekostnad, oavsett vad som överenskommits mellan speditören och utställaren.
Lossning / Lastning av EUR–pall – 400:-/st
Lossning / Lastning av Långpall – 450:-/st
Leverans in / leverans ut av paket – 150:-/st
Det är inte tillåtet att själv placera tomgods i hallen eller i montern. Har du behov av detta måste emballaget märkas upp med lappar från MalmöMässan och deras personal tar hand om detta
under mässan mot en avgift på 400:-/m3.
Faktura på ovan hantering av gods före, under och efter mässan skickas efter mässan.

 
Ansök om byggnation/exponering över 2,5 m.Läs mer här!
Ansökan om tidig inflyttning. Fyll i här !
Godsetikett Ladda ner här !
Blankett för hyra lift: Fyll i här!
Glöm inte att bifoga ritning på bl a el, VVS etc
Bifoga ritning på mässmontern.Ladda ner här!
Prisinformation tjänster: Läs mer här!